Vraag insturen

Heb je een vraag waarop je geen goed antwoord vindt? Top, een opportuniteit om iets bij te leren! Stuur jouw vraag als e-mail naar vraag@zelfrobotsmaken.org en we kijken hoe we kunnen helpen. Er wordt geen vergoeding verwacht.

Betreffende de vraaginhoud zijn er volgende verwachtingen:

  • Specifiek: beschrijf duidelijk jouw probleem/uitdaging en het te bereiken doel.
  • Eigen inspanning: als vuistregel, spendeer aan denken, opzoeken en experimenteren elk een half uur (deze drie kunnen door elkaar).
  • Tonen van deze inspanning: vermeld gedachten, gevonden bronnen en experimenteerresultaten.

Daarnaast wordt verwacht dat de vraag roboticagerelateerd is. Enkele voorbeelden van gepaste onderwerpen zijn componentselectie (sensoren, actuatoren), (feedback)regelaars, toestandsschatters, SBC - µC interactie en chassisontwerp. Voor meer IT-gerelateerde vragen (websites, Javascript, HTML, …) zijn er betere plaatsen.

We streven om alle vragen te beantwoorden, maar gezien dit project voorlopig draait op één vrijwilliger zal er mogelijk een selectie gemaakt moeten worden. Als je vraag niet beantwoord zal worden, word je daarvan op de hoogte gebracht.